Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про збір на обов'язкове соціальне страхування

Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про збір на обов'язкове соціальне страхування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність з 1 січня 2001 року на підставі
Закону N 2213-III ( 2213-14 ) від 11.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст.47 )
Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про збір на обов'язкове соціальне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 14, ст.53 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове
соціальне страхування" ( 402/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 37, ст.238) доповнити абзацом третім такого
змісту:
"Для підприємств всеукраїнських громадських організацій
інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків
загальної чисельності працюючих, збір на обов'язкове соціальне
страхування визначається за ставкою 1 відсоток від об'єкта
оподаткування для всіх працівників цих підприємств".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 грудня 1997 року
N 686/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry