Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статей 64-66 Регламенту Верховної Ради України

Про внесення змін до статей 64-66 Регламенту Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до статей 64-66
Регламенту Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 41, ст.365 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Регламенту Верховної Ради України ( 3547-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., NN 23-25, ст. 202)
такі зміни:
1) статтю 64 доповнити частиною такого змісту:
"4. У разі припинення діяльності коаліції чи укладення нового
тексту коаліційної угоди до призначення Верховною Радою України на
відповідну посаду кандидатури, запропонованої цією коаліцією,
внесена коаліцією пропозиція стосовно відповідної кандидатури не
вважається відкликаною, якщо коаліцією в новому складі не прийнято
іншого рішення";
2) у статті 65:
а) частину першу доповнити реченням такого змісту: "У разі
якщо депутатська фракція, що не є учасником коаліції, виявила
бажання стати її учасником на умовах, відмінних від викладених у
коаліційній угоді, за згодою коаліції всі її учасники укладають
новий текст коаліційної угоди";
б) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Не пізніш як через чотири дні після приєднання
депутатської фракції до коаліції, виходу чи виключення
депутатської фракції з коаліції або укладення коаліцією у новому
складі нового тексту коаліційної угоди про це робиться
повідомлення головуючим на пленарному засіданні. В цей же строк
зазначене повідомлення публікується у газеті "Голос України"
відповідно разом з персональним складом депутатської фракції, яка
вийшла чи виключена із складу коаліції, або персональним
збільшеним складом коаліції і новим текстом коаліційної угоди";
3) статтю 66 доповнити частиною такого змісту:
"3. Зміни у складі коаліції, у тому числі у зв'язку з виходом
із неї однієї чи кількох депутатських фракцій, якщо при цьому
кількісний склад коаліції не стає меншим, ніж визначено
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), не є підставою для припинення
діяльності коаліції".
2. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 3 серпня 2006 року
N 74-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry