Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про міжнародне автомобільне сполучення

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про міжнародне автомобільне сполучення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом
Республіки Вірменія про міжнародне автомобільне сполучення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 26, ст.153 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про
міжнародне автомобільне сполучення ( 051_004 ), підписану
22 липня 1997 року в м. Києві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 10 лютого 1998 року
N 105/98-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry