Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Закону України Про податок на додану вартість

Про внесення зміни до Закону України Про податок на додану вартість

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення зміни до Закону України
"Про податок на додану вартість"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.142 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 11.14 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305) викласти в такій редакції:
"11.14. У разі використання платниками податку на додану
вартість при розрахунках із споживачами електронних
контрольно-касових апаратів касовий чек має містити дані про
загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням
податку на додану вартість, та суму цього податку, що сплачується
у складі загальної суми. Порядок обчислення та накопичення електронними
контрольно-касовими апаратами сум податку на додану вартість
встановлює Кабінет Міністрів України".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 березня 1999 року
N 522-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry