Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

Про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про призначення у 2014 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.29)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" призначити у 2014 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тисячі гривень щомісяця кожна:

ВОЛОЧНЮКУ Дмитру Михайловичу - доктору хімічних наук, завідувачу відділу Інституту органічної хімії НАН України;

ЄСИЛЕВСЬКОМУ Семену Олександровичу - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту фізики НАН України;

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут";

МАКСИМЕНКУ-ШЕЙКУ Кирилу Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України;

ПИЛИПОВУ Віталію Володимировичу - доктору економічних наук, провідному науковому співробітнику Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України";

СЕВОСТЬЯНОВУ Євгену Олександровичу - доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту прикладної математики та механіки НАН України;

СЛИНЬКУ Віталію Івановичу - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України;

АТАМАНУ Юрію Олександровичу - кандидату медичних наук, доценту Сумського державного університету;

БАРАБАШУ Юрію Григоровичу - доктору юридичних наук,  професору Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

БІЛОЗУБЕНКУ Володимиру Станіславовичу - доктору економічних наук, доценту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського;

БОЛДІЖАР Патриції Олександрівні - доктору медичних наук, професору Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

ДАНИЛЕНКУ Олександру Вікторовичу - доктору історичних наук, доценту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

ДЕМЧЕНКУ Віктору Олексійовичу - кандидату біологічних наук, доценту Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

ДОНЕНКУ Василю Івановичу - доктору технічних наук, професору Запорізької державної інженерної академії;

ЄРМОШЕНКО Анастасії Миколаївні - доктору економічних наук, доценту Київського національного торговельно-економічного університету;

ЛАГОВСЬКІЙ Олені Адамівні -  кандидату економічних наук, доценту Житомирського державного технологічного університету;

ЛУКАЩУКУ Віталію Ігоровичу - доктору соціологічних наук, декану факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

МАТВІЙЧУК Людмилі Юріївні - кандидату географічних наук, докторанту Луцького національного технічного університету;

МИСЬ Оксані Григорівні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізичної оптики МОН України;

МОНАСТИРСЬКОМУ Григорію Леонардовичу - доктору економічних наук, професору Тернопільського національного економічного університету;

НАУМОВУ Віталію Сергійовичу - кандидату технічних наук, доценту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

НЕКРАСОВУ Павлу Олександровичу - доктору технічних наук, професору Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

ПОГОРЄЛОВУ Максиму Володимировичу - доктору медичних  наук, виконуючому обов’язки завідувача кафедри Сумського державного університету;

ПРОЦЕНКУ Сергію Івановичу - доктору фізико-математичних наук, декану факультету Сумського державного університету;

РЕДЬКУ Андрію Олександровичу - доктору технічних наук, професору Харківського національного університету будівництва та архітектури;

СТРОЙКО Тетяні Володимирівні - кандидату економічних наук, доценту Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

ЧУДИКУ Ігорю Івановичу -  доктору технічних наук, професору Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

ШАХОВСЬКІЙ Наталії Богданівні -  доктору технічних наук, доценту Національного університету "Львівська політехніка";

ШЕРСТЮКУ Сергію Олексійовичу - кандидату медичних наук, доценту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

ЛЕГЕЗІ Дар’ї Георгіївні - доктору економічних наук, доценту Таврійського державного агротехнологічного університету.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Голова Верховної Ради України

В.ГРОЙСМАН

м. Київ
23 грудня 2014 року
№ 39-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry