Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у 2004 році

Про забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у 2004 році

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про забезпечення безперешкодної діяльності
засобів масової інформації у 2004 році
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 24, ст.338 )

Виходячи з необхідності безумовного забезпечення
конституційних гарантій на свободу слова в Україні, вільне
вираження своїх поглядів і переконань, створення належних умов для
творчої діяльності журналістів, забезпечення плюралізму думок у
матеріалах друкованих та електронних засобів масової інформації,
усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних
перешкод у висвітленні виборчої кампанії по виборах Президента
України у 2004 році, а також недопущення припинення діяльності
засобів масової інформації інакше як за рішенням їх засновника
(співзасновників) або суду, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Запропонувати Кабінету Міністрів України вжити заходів
щодо припинення перевірок засобів масової інформації у 2004 році
відповідними органами виконавчої влади.
2. Рекомендувати Державній податковій адміністрації України
відмінити графіки перевірок засобів масової інформації на
2004 рік.
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 16 березня 2004 року
N 1604-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry