Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування законності прийняття рішень Національною радою України з питань телебачення...

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування законності прийняття рішень Національною радою України з питань телебачення...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування
законності прийняття рішень Національною радою України
з питань телебачення і радіомовлення щодо проведення
конкурсів та встановлення переможців конкурсів
на отримання (переоформлення) ліцензій на мовлення
з використанням відповідних частот у 2005-2010 роках
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 28, ст.257 )

Заслухавши та обговоривши звіт Тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України з питань розслідування законності прийняття
рішень Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення щодо проведення конкурсів та встановлення переможців
конкурсів на отримання (переоформлення) ліцензій на мовлення з
використанням відповідних частот у 2005-2010 роках, утвореної
Постановою Верховної Ради України від 17 червня 2010 року
N 2348-VI ( 2348-17 ), Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з
питань розслідування законності прийняття рішень Національною
радою України з питань телебачення і радіомовлення щодо проведення
конкурсів та встановлення переможців конкурсів на отримання
(переоформлення) ліцензій на мовлення з використанням відповідних
частот у 2005-2010 роках (далі - Тимчасова слідча комісія) взяти
до відома та направити його до Президента України, Кабінету
Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки
України для відповідного реагування.
2. Запропонувати Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення в обов'язковому порядку запрошувати
представників засобів масової інформації для висвітлення її
засідань, зважаючи, що відповідно до статті 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ) засідання Національної ради є відкритими.
3. Кабінету Міністрів України визначитися щодо стратегії
розвитку інформаційного простору України, державних засобів
масової інформації, суспільного телебачення та радіо, залучивши до
її підготовки представників громадськості і засобів масової
інформації.
4. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформації за участю Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення організувати розробку законодавчих
пропозицій щодо внесення змін до законодавства з питань
телебачення і радіомовлення з метою його відповідного
удосконалення.
5. Органам державної виконавчої влади у межах своїх
повноважень забезпечити рівні умови для засобів масової інформації
та не допускати будь-якої політизації у діяльності Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення.
6. Верховна Рада України зазначає, що конкурс на отримання
ліцензій на мовлення з використанням вільних телеканалів 27 січня
2010 року було проведено Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення з грубим порушенням закону як з боку
посадових осіб Національної ради, так і з боку учасників конкурсу.
Незаконність проведення конкурсу 27 січня 2010 року і прийнятих за
його результатами рішень підтверджено рішеннями судів.
7. Опублікувати звіт Тимчасової слідчої комісії в газеті
"Голос України".
8. Припинити повноваження Тимчасової слідчої комісії
( 2348-17 ).
9. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3143-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry