Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Абрикосівського сільського голови (Абрикосівська сільська рада Кіровського району Автономної Республіки Крим)

Про призначення позачергових виборів Абрикосівського сільського голови (Абрикосівська сільська рада Кіровського району Автономної Республіки Крим)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Абрикосівського сільського голови
(Абрикосівська сільська рада
Кіровського району Автономної Республіки Крим)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 50, ст.556 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Абрикосівського сільського голови Черкаєва О.С. (Абрикосівська
сільська рада Кіровського району Автономної Республіки Крим) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої
та п'ятої статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Абрикосівського сільського
голови (Абрикосівська сільська рада Кіровського району Автономної
Республіки Крим) на неділю 18 вересня 2011 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Абрикосівського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Абрикосівського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 2857-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 7 липня 2011 року
N 3647-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry