Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про пріоритетність соціального розвитку села та агропроми...

Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про пріоритетність соціального розвитку села та агропроми...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення
змін і доповнень до Закону Української РСР "Про
пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового
комплексу в народному господарстві України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 32, ст. 454 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві України"
( 2346-12 ) ввести в дію з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення
законодавчих актів України у відповідність із зазначеним Законом; привести у відповідність з цим Законом постанови і
розпорядження Уряду; до 1 липня 1992 року прийняти нормативні акти, спрямовані на
реалізацію даного Закону; подати Верховній Раді України до 1 грудня ц.р. проект
концепції Національної програми відродження села на 1995-2005
роки; здійснити заходи щодо прискорення формування бази
машинобудування (в тому числі за рахунок конверсії) для
задоволення потреб сільського господарства і переробної
промисловості, інженерного забезпечення сіл та сільських будівель.
3. Контроль за виконанням цього Закону покласти на комісії
Верховної Ради України з питань відродження та соціального
розвитку села і з питань агропромислового комплексу.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 15 травня 1992 року
N 2347-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry