Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про режим іноземного інвестування

Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про режим іноземного інвестування

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України
"Про порядок введення в дію Закону України
"Про режим іноземного інвестування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 36, ст.327 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Пункт 5 Постанови Верховної Ради України "Про порядок
введення в дію Закону України "Про режим іноземного інвестування"
( 94/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19,
ст. 81) доповнити абзацами другим, третім та четвертим такого
змісту:
"До іноземних інвестицій, що були здійснені до набрання
чинності Законом України від 13 березня 1992 року "Про іноземні
інвестиції" ( 2198-12 ), застосовуються державні гарантії,
встановлені чинним на той час законодавством.
До іноземних інвестицій, що були фактично здійснені та
зареєстровані у період дії Закону України від 13 березня 1992 року
"Про іноземні інвестиції", протягом десяти років з дня реєстрації
інвестиції на вимогу іноземного інвестора застосовуються положення
зазначеного Закону, а також інші акти спеціального законодавства
України, в тому числі податкового, митного, інвестиційного тощо,
яке діяло на момент реєстрації інвестиції.
До іноземних інвестицій, що були фактично здійснені та
зареєстровані у період дії Декрету Кабінету Міністрів України від
20 травня 1993 року N 55-93 "Про режим іноземного інвестування",
застосовуються положення статті 8 цього Декрету".

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 6 липня 1999 року
N 823-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry