Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 36 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закла...

Про внесення зміни до статті 36 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо соціального захисту дітей, які навчаються в закла...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 36 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
щодо соціального захисту дітей,
які навчаються в закладах системи
загальної середньої освіти,
у зв'язку з втратою годувальника
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 49, ст.735 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. В абзаці другому пункту 2 частини другої статті 36 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( 1058-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51,
ст. 376) слова "вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації
та професійно-технічних навчальних закладах" замінити словами
"загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої
освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня
опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 червня 2009 року
N 1543-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry