Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2006 року та заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення д...

Про підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2006 року та заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення д...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про підсумки організації оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2006 року та заходи Кабінету Міністрів
України щодо організації відпочинку та оздоровлення
дітей влітку 2007 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 15, ст.201 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України про підсумки
організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2006 року та
заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та
оздоровлення дітей влітку 2007 року взяти до відома.
2. Визнати, що Кабінетом Міністрів України, органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування не повною
мірою були використані наявні в державі можливості для значного
поліпшення стану справ у сфері проведення відпочинку і
оздоровлення дітей, допущено скорочення кількості стаціонарних
дитячих оздоровчих таборів, неефективне використання бюджетних
коштів, не в повному обсязі виконані рекомендації Верховної Ради
України з цього питання.
3. Враховуючи загальнодержавну вагомість проведення
відпочинку і оздоровлення дітей влітку 2007 року:
1) Кабінету Міністрів України:
у першому півріччі 2007 року внести на розгляд Верховної Ради
України проект Закону України про оздоровлення та відпочинок
дітей;
у першому кварталі 2008 року внести на розгляд Верховної Ради
України Загальнодержавну програму організації відпочинку та
оздоровлення дітей, молоді та сімей з дітьми на 2009-2015 роки;
розробити і вжити заходів щодо посилення державної підтримки
і контролю організації відпочинку і оздоровлення дітей,
передбачивши, зокрема:
внесення законодавчих пропозицій, спрямованих на збереження
мережі дитячих оздоровчих закладів, дитячих санаторіїв, заборону
їх ліквідації та перепрофілювання, продажу за борги і передачі у
заставу в разі банкрутства власників, удосконалення механізму
стимулювання діяльності дитячих санаторіїв та дитячих оздоровчих
заходів;
встановлення до 1 квітня 2008 року державного замовлення на
оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей
працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, які
загинули під час виконання службових обов'язків, дітей загиблих
шахтарів. Відповідні кошти на оздоровлення дітей зазначених
категорій передбачити під час розробки Державного бюджету України
на 2008 рік у видатковій частині місцевих бюджетів при розрахунку
міжбюджетних трансфертів;
затвердження до 20 березня 2008 року державних соціальних
стандартів послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
забезпечення організованими формами відпочинку та
оздоровлення дітей працівників бюджетної сфери, дітей, які
проживають у сільській місцевості, а також дітей, батьки яких є
безробітними або тимчасово не працюють, учнів професійно-технічних
навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів;
удосконалення практики здійснення тендерних процедур, за
результатами яких відбираються дитячі оздоровчі заклади для
оздоровлення дітей пільгових категорій за бюджетні кошти, зниження
вартості оформлення відповідної тендерної документації, зняття
необґрунтованих обмежень у порядку виділення й витрачання коштів
на оздоровлення дітей з бюджету соціального страхування, перегляду
нормативів харчування дітей у зазначених закладах;
забезпечення організації цілорічного оздоровлення дітей, в
тому числі у дитячому центрі "Молода гвардія", лікування та
реабілітації дітей-інвалідів, дітей з хронічними захворюваннями у
спеціалізованих санаторно-курортних закладах за рахунок видатків
державного бюджету ( 489-16 );
залучення кваліфікованих педагогічних, медичних та інших
працівників для роботи у дитячих оздоровчих закладах, організацію
та проведення в цих закладах практики студентів вищих навчальних
закладів;
підвищення дієвості державного контролю за
санітарно-епідеміологічним станом усіх типів дитячо-оздоровчих
закладів, організацією харчування, охороною життя та здоров'я
дітей, змістом виховного процесу, організацією дозвілля;
2) Рахунковій палаті здійснити перевірку використання
бюджетних коштів, передбачених на організацію і проведення
оздоровлення дітей влітку 2007 року, і до 20 жовтня 2007 року
проінформувати Верховну Раду України щодо їх цільового
використання.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування:
здійснити своєчасно та в повному обсязі підготовку і
проведення відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2007 року,
розробити і затвердити до 20 березня 2007 року відповідні
програми, забезпечити проведення необхідних ремонтних та
підготовчих робіт у дитячих оздоровчих закладах, створення
належних умов для їх ефективного функціонування;
звернути особливу увагу на організацію повноцінного
оздоровлення і відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей з малозабезпечених і
багатодітних сімей, дітей працівників органів внутрішніх справ та
військовослужбовців, які загинули під час виконання службових
обов'язків, дітей загиблих шахтарів;
вишукати можливості для поліпшення організації відпочинку та
оздоровлення учнів професійно-технічних навчальних закладів,
студентів вищих навчальних закладів, дітей працівників бюджетних
установ та організацій;
забезпечити достатнє фінансування оздоровчої роботи з дітьми
із зазначенням конкретних джерел фінансування та визначити
можливість часткового дотування з місцевих бюджетів дитячих
оздоровчих закладів підприємств і організацій, що тимчасово
перебувають у складних економічних умовах, посилити контроль за
ціноутворенням дитячих путівок, раціональним використанням
бюджетних коштів, виділених на оздоровчу роботу з дітьми;
забезпечити ефективне функціонування мережі дитячих
оздоровчих закладів, заборонити їх перепрофілювання, не допускати
зменшення кількості дитячих санаторіїв місцевого підпорядкування;
не допускати відкриття дитячих оздоровчих закладів без
дозволу санітарно-епідеміологічної служби, забезпечити постійний
контроль за санітарно-епідеміологічним станом усіх типів дитячих
оздоровчих закладів, організацією якісного харчування, охороною
життя і здоров'я дітей, посилити персональну відповідальність
керівників і працівників цих закладів за дотриманням санітарних,
протипожежних правил, порядку проведення екскурсій, походів,
купання дітей у водоймах;
вжити заходів щодо підвищення ефективності оздоровчих послуг
для дітей, посилення медичного компоненту в діяльності дитячих
оздоровчих закладів, не допускати скорочення термінів перебування
дітей в цих закладах, визначених відповідними державними
санітарними правилами і нормами;
забезпечити цілорічне функціонування оздоровчих закладів для
оздоровлення дітей, які потребують соціальної допомоги і
підтримки;
здійснити залучення кваліфікованих педагогічних, медичних та
інших працівників до роботи в дитячих оздоровчих закладах,
організувати відповідну навчальну підготовку цих кадрів, вжити
заходів щодо поліпшення їх матеріального забезпечення,
удосконалення умов та режиму роботи;
вжити заходів щодо поліпшення виховної, культурно-масової та
фізкультурно-спортивної роботи з дітьми під час канікул,
забезпечити дитячі оздоровчі заклади сучасною методикою проведення
змістовного дозвілля дітей, ігровим і спортивним інвентарем та
обладнанням.
5. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України здійснити
перевірку в регіонах фактів невиправданого закриття, ліквідації,
перепрофілювання та використання не за призначенням дитячих
оздоровчих закладів, дитячих санаторіїв та вжити відповідних
заходів згідно із законодавством.
6. Правлінню Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності передбачити збільшення асигнувань, що
виділяються на оздоровлення дітей, які є членами сімей
застрахованих осіб, та переглянути нормативні документи цього
Фонду, що стосуються питань оздоровлення дітей, які є членами
сімей незастрахованих осіб.
7. Кабінету Міністрів України у грудні 2007 року
проінформувати Верховну Раду України про виконання цієї Постанови.
8. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту
та туризму.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 8 лютого 2007 року
N 654-V

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry