Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відзначення 125-річчя від часу заснування Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут

Про відзначення 125-річчя від часу заснування Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення 125-річчя від часу заснування
Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 25, ст. 314 )

У серпні 2010 року виповниться 125 років від часу заснування
Національного технічного університету "Харківський політехнічний
інститут".
Національний технічний університет "Харківський політехнічний
інститут" створений у 1885 році як Харківський практичний
технологічний інститут. На той час це був перший технічний вищий
навчальний заклад на території України. З моменту створення
навчальний заклад став невід'ємною частиною науково-технічної,
інтелектуальної, культурної історії України.
Враховуючи важливе значення Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут" для розвитку
світової та вітчизняної освіти і науки, його позитивний внесок у
розбудову економіки країни, підвищення інтелектуального та
культурного рівня суспільства, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Відзначити у серпні - вересні 2010 року на державному
рівні урочисто 125-річчя заснування Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут".
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
у двотижневий термін з дня прийняття цієї Постанови утворити
організаційний комітет з підготовки і проведення заходів щодо
відзначення 125-ї річниці заснування Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут";
у місячний термін після утворення організаційного комітету
затвердити план заходів, пов'язаних з відзначенням 125-ї річниці
заснування Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут";
забезпечити випуск, введення в установленому порядку в обіг
та спецпогашення поштової марки та поштового блоку, художнього
немаркованого конверта, карбування та введення в обіг ювілейної
монети з нагоди 125-ї річниці Національного технічного
університету "Харківський політехнічний інститут";
забезпечити видання присвячених 125-й річниці заснування
Національного технічного університету "Харківський політехнічний
інститут" нарисів з історії університету та фотоальбому, а також
наукових збірників.
3. Рекомендувати Державному комітету телебачення і
радіомовлення України забезпечити широке висвітлення у засобах
масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з 125-ю
річницею заснування Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут", організувати тематичні
теле- та радіопередачі, присвячені цій річниці.
4. Вважати за необхідне проведення в Україні наукових
конференцій, симпозіумів, "круглих столів", присвячених діяльності
Національного технічного університету "Харківський політехнічний
інститут", висвітленню передового досвіду політехнічної освіти,
наукових досягнень, життя та наукових здобутків відомих професорів
і вчених-політехніків.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 25 грудня 2008 року
N 826-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry