Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про автомобільні дороги щодо уточнення деяких повноважень органу державного управління автомобільними дорога...

Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про автомобільні дороги щодо уточнення деяких повноважень органу державного управління автомобільними дорога...

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про автомобільні дороги" щодо уточнення деяких повноважень органу державного управління автомобільними дорогами загального користування

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 22, ст.253)

Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 8 статті 12 Закону України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2013 р., № 48, ст. 682; 2015 р., № 52, ст. 482) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 квітня 2017 року
№ 1991-VIII


Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry