Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про затвердження зміни до статті 22
Конституції Автономної Республіки Крим
щодо строку повноважень Верховної Ради
Автономної Республіки Крим
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 31, ст.460 )
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 33-рп/2009 ( v033p710-09 ) від 17.12.2009 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Затвердити внесену Постановою Верховної Ради Автономної
Республіки Крим від 17 вересня 2008 року N 958-5/08
( rb0958002-08 ) зміну до Конституції Автономної Республіки Крим
( 350-14, rb239k002-98 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 5-6, ст. 43), якою абзац другий частини першої статті
22 Конституції Автономної Республіки Крим ( 350-14, rb239k002-98 )
викладено в такій редакції:
"Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим
становить п'ять років".
II. Прикінцеві положення
{ Словосполучення "які будуть проведені у 2010 році" першого
речення пункту 1 розділу II втратило чинність, як таке, що є
неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 33-рп/2009 ( v033p710-09 ) від 17.12.2009 } 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і
вводиться в дію з дня призначення відповідно до Конституції
( 254к/96-ВР ) і законів України наступних чергових виборів до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, які будуть проведені у
2010 році. Дія цього Закону не поширюється на депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим п'ятого скликання.
2. Частину третю статті 4 Закону України "Про Верховну Раду
Автономної Республіки Крим" ( 90/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 29, ст. 191) викласти в такій редакції:
"Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим
становить п'ять років".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 березня 2009 року
N 1167-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry