Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації щодо державного підприємства Державна мо...

Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації щодо державного підприємства Державна мо...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про перелік об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації"
щодо державного підприємства "Державна
морська лоцманська служба"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 35, ст.300 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом
України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не
підлягають приватизації" ( 847-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 37, ст. 332; 2001 р., N 48, ст. 255; 2002 р.,
N 11, ст. 82, N 14, ст. 94, N 29, ст. 196, ст. 197; 2003 р., N 39,
ст. 337, ст. 338, ст. 339; 2004 р., N 22, ст. 310, ст. 311;
2005 р., N 1, ст. 16, ст. 17, ст. 18, N 2, ст. 29, N 9, ст. 171,
N 48, ст. 484, ст. 485, ст. 486, ст. 487; 2006 р., N 8, ст. 86,
ст. 87, N 16, ст. 142, N 22, ст. 196), згідно з додатком.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3556-IV

Додаток
до Закону України
від 16 березня 2006 року N 3556-IV
ЗМІНИ,
що вносяться до переліку об'єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації ( 847-14 )

Включити до переліку:
Орган управління МІНТРАНС
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

33969212 ДП "Державна морська лоцманська
служба"
54017, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27
Кількість об'єктів - 1
Всього по органу управління - 1

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry