Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про стан підготовки паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період

Про стан підготовки паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про стан підготовки паливно-енергетичного комплексу
до роботи в осінньо-зимовий період

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 40, ст. 274 )
Верховна Рада України відзначає, що паливно-енергетичний
комплекс незадовільно підготовлений до роботи в осінньо-зимовий
період. Зменшується видобуток вугілля, нафти, газу і, як наслідок, не
накопичуються у необхідних розмірах запаси палива на складах
теплових електростанцій, зменшуються обсяги ремонтних робіт
застарілого, фізично зношеного обладнання. Внаслідок низькорентабельної роботи паливно-енергетичного
комплексу і росту заборгованості споживачів за енергоносії до
критичних розмірів зросла кредиторська заборгованість підприємств,
виникла гостра соціальна напруженість у трудових колективах. Через відсутність фінансування практично припинилося
виконання галузевих науково-технічних програм.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Визнати недостатньою роботу Кабінету Міністрів України,
відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади по підготовці паливно-енергетичного комплексу до роботи в
осінньо-зимовий період.
2. Запропонувати Кабінету Міністрів України: внести на розгляд Верховної Ради України відповідні
законопроекти щодо поліпшення економічного становища
паливно-енергетичного комплексу; розробити та запровадити дійовий механізм щодо реалізації
Закону України "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ) та Національної
енергетичної програми України до 2010 року, передбачивши у проекті
Державного бюджету України на 1998 рік необхідне фінансування; розглянути пропозиції Міністерства енергетики України,
Міністерства вугільної промисловості України щодо запровадження
гарантованого придбання і оплати за вугілля, електро- і
теплоенергію, які споживаються бюджетними організаціями і
установами; до вирішення питання про погашення заборгованості
підприємств, установ та організацій за вугілля і електроенергію за
рахунок коштів на їх банківських рахунках щомісячно проводити
міжгалузеві заліки заборгованості, в тому числі для підприємств
агропромислового комплексу.
3. Комітетам Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку та з питань
ядерної політики та ядерної безпеки прискорити підготовку до
розгляду у третьому читанні проекту Закону України про
електроенергетику, а також разом з Кабінетом Міністрів України -
подання на розгляд Верховної Ради України проекту Гірничого закону
України та проектів законів про нафту і газ, про транзит газу,
нафти і нафтопродуктів, про особливості приватизації майна
підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 серпня 1997 року
N 506/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry