Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах - учасницях Співд...

Про ратифікацію Угоди про взаємний залік до загального трудового стажу та вислуги років служби в органах і установах прокуратури в державах - учасницях Співд...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди про взаємний залік до загального
трудового стажу та вислуги років служби в органах і
установах прокуратури в державах - учасницях
Співдружності Незалежних Держав
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.281 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду про взаємний залік до загального трудового стажу та
вислуги років служби в органах і установах прокуратури в
державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав ( 997_174 ),
підписану 25 листопада 1998 року в м. Москві, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 1 липня 1999 року
N 800-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry