Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про страхування

Про внесення змін до Закону України Про страхування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 2, ст. 4 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст.78) такі
зміни:
1. Пункт 22 статті 6 викласти в такій редакції:
"22) страхування відповідальності повітряного перевізника і
виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних
пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим
користувачам повітряного транспорту та третім особам".
2. Статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних
ризиків, та страховики, яким дозволено займатися страхуванням
морських ризиків, зобов'язані утворити Авіаційне страхове бюро та
Морське страхове бюро, які є юридичними особами, що утримуються за
рахунок коштів страховиків".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 1997 року
N 589/97-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry