Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Голову Верховної Ради України

Про Голову Верховної Ради України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Голову Верховної Ради України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 50, ст.532 )
{ Додатково див. Постанову ВР
N 642-VI ( 642-17 ) від 12.11.2008, ВВР, 2009, N 9, ст.124 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Обрати народного депутата України ЯЦЕНЮКА Арсенія Петровича
Головою Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК
м. Київ, 4 грудня 2007 року
N 5-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry