Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про плату за землю

Про внесення змін до Закону України Про плату за землю

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України
"Про плату за землю"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 6-7, ст.39 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238) такі
зміни:
1. Статтю 7 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"Встановлені частиною другою цієї статті ставки земельного
податку застосовуються з урахуванням коефіцієнтів індексації,
визначених Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік".
2. Статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:
"Грошова оцінка земельної ділянки щороку за станом на 1 січня
уточнюється на коефіцієнт індексації, порядок проведення якої
затверджується Кабінетом Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1999 року
N 1344-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry