Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.100 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) такі зміни і доповнення:
Доповнити Кодекс статтями 164-2 і 234-1 такого змісту:
"Стаття 164-2. Порушення законодавства з фінансових
питань
Приховування в обліку валютних та інших доходів,
непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського
обліку або ведення його з порушенням установленого порядку,
внесення неправдивих даних до бухгалтерської або статистичної
звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризацій
грошових коштів і матеріальних цінностей, перешкоджання
працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні
ревізій та перевірок, невжиття заходів щодо відшкодування з
винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і
безгосподарності - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у
частині першій цієї статті,- тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати".
"Стаття 234-1. Органи державної контрольно-ревізійної
служби в Україні
Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з
порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164-2). Від імені державної контрольно-ревізійної служби в Україні
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати
адміністративні стягнення мають право начальник Головного
контрольно-ревізійного управління України та його заступники,
начальники контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим,
областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 26 січня 1993 року
N 2941а-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry