Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування

Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 4495-VI ( 4495-17 ) від 13.03.2012, ВВР,
2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 }
Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 25, ст.346 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р.,
N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48,
ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261;
2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 236, ст. 238, N 35, ст. 259,
N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 14, ст.195,
N 17-18, ст.250) доповнити пунктом "х" такого змісту:
"х) у період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2008 року
матеріали, комплектуючі вироби та обладнання (далі - товари)
за кодами УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
2523 90 90 00, 3824 90 95 00, 3909 10 00 00, 8207 19 90 00,
8414 80 29 00, 8419 50 90 00, 8419 89 98 00, 8428 20 99 00,
8428 31 00 00, 8430 49 00 00, 8501 52 99 00, 8502 20 99 00,
8705 20 00 00 і 9027 10 10 90, що використовуються для підвищення
безпеки робіт на вугільних шахтах, попередження вибухів метану, а
також зменшення його викидів у довкілля за переліком, встановленим
Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються
підприємствами на території України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених
товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в
порядку і розмірах, визначених законом".
II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 березня 2004 року
N 1595-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry