Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про
міжнародну реєстрацію знаків
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 35, ст.285 )
( Закон в редакції Закону
N 941-IV ( 941-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 39, ст.340 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися від імені України до Протоколу до Мадридської
угоди про міжнародну реєстрацію знаків ( 995_583 ), прийнятого в
Мадриді 28 червня 1989 року, з такими заявами:
до підпунктів (b) та (c) пункту 2 Статті 5 Протоколу:
строк для повідомлення про відмову в охороні буде становити
18 місяців, а у випадку, коли відмова в охороні може бути
результатом заперечення проти надання охорони, то про таку відмову
може бути повідомлено після закінчення 18-місячного строку;
до пункту 7 Статті 8 Протоколу:
стосовно кожної міжнародної реєстрації, в якій Україна
зазначена відповідно до Статті 3/ter, а також стосовно продовження
такої міжнародної реєстрації Україна бажає одержувати замість
частини річних відрахувань, утворених від додаткових і доданих
зборів, індивідуальний збір, розмір якого становить:
за міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг - 500
доларів США;
за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків понад три, до якого віднесені товари або
послуги, для яких застосовується знак, - 100 доларів США;
за продовження міжнародної реєстрації знака для товарів і
послуг на кожні 10 років - 500 доларів США.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 1 червня 2000 року
N 1763-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry