Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну науково-технологічну програму створення системи сейсмологічного моні...

Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну науково-технологічну програму створення системи сейсмологічного моні...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Міждержавну науково-технологічну програму створення системи сейсмологічного моніторингу
територій держав - учасниць СНД
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.114 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про
Міждержавну науково-технологічну програму створення системи
сейсмологічного моніторингу територій держав - учасниць СНД,
підписане в м. Москві 25 листопада 1998 року ( 997_192 ),
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 22 лютого 2000 року
N 1487-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry