Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про перелік комітетів Верховної Ради України четвертого скликання

Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про перелік комітетів Верховної Ради України четвертого скликання

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України
"Про перелік комітетів Верховної Ради України
четвертого скликання"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.135 )

Зважаючи на зростання важливості проблем реформування
житлово-комунального господарства та набуття цією сферою значення
одного з чинників, які суттєво впливають на національну безпеку
держави, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У підпункті 13 пункту 1 Постанови Верховної Ради України
від 15 травня 2002 року "Про перелік комітетів Верховної Ради
України четвертого скликання" ( 7-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 27-28, ст. 186, ст. 188) слова "Комітет
Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв'язку"
замінити словами "Комітет Верховної Ради України з питань
будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і
зв'язку".
2. Керівнику Апарату Верховної Ради України забезпечити
внесення необхідних змін до відповідних нормативно-правових актів.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 6 лютого 2003 року
N 525-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry