Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю

Про внесення змін до деяких законів України щодо кількості учасників товариства з обмеженою відповідальністю

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо кількості учасників товариства
з обмеженою відповідальністю
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 45, ст.481 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 50 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2007 р., N 33, ст. 440) цифри
"10" замінити цифрами "100".
2. Пункт 2 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність,
деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
Цивільного кодексу України" ( 997-16 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2007 р., N 33, ст. 440) після абзацу першого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"У разі виникнення необхідності збільшення розміру статутного
капіталу у зв'язку з перетворенням товариства з обмеженою
відповідальністю на акціонерне товариство формування такою
юридичною особою статутного капіталу здійснюється протягом п'яти
років".
У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно
абзацами третім і четвертим.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Товариства з обмеженою відповідальністю, створені до
набрання чинності цим Законом, зобов'язані привести свої статути в
частині максимальної кількості учасників товариства з обмеженою
відповідальністю у відповідність із цим Законом до 1 січня
2012 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3326-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry