Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про інформацію Кабінету Міністрів України про практику застосування законів про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності на т...

Про інформацію Кабінету Міністрів України про практику застосування законів про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності на т...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про інформацію Кабінету Міністрів України
про практику застосування законів про спеціальні
економічні зони та спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку

Заслухавши 12 вересня 2000 року інформацію Кабінету Міністрів
України про практику застосування законів про спеціальні
економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності на
територіях пріоритетного розвитку, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України взяти до відома.
2. Кабінету Міністрів України активізувати роботу по
залученню інвестицій на території пріоритетного розвитку і
спеціальних економічних зон та у першому кварталі 2001 року за
результатами діяльності у 2000 році подати до спільної
парламентсько-урядової комісії з комплексного дослідження і
узагальнення досвіду функціонування спеціальних (вільних)
економічних зон та територій пріоритетного розвитку зі спеціальним
режимом інвестиційної діяльності та до Комітету Верховної Ради
України з питань економічної політики, управління народним
господарством, власності та інвестицій інформацію щодо
соціально-економічних результатів їх функціонування.
3. Кабінету Міністрів України врахувати у своїй роботі
критичні зауваження, висловлені під час обговорення інформації
Кабінету Міністрів України про практику застосування законів про
спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку, зокрема будь-які
зміни спеціального режиму економічної діяльності, запровадженого у
спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного
розвитку, здійснювати виключно після внесення змін до відповідних
законів в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань економічної політики, управління
народним господарством, власності та інвестицій.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1935-III

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry