Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 33, ст. 283 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 48-49, ст.536 Законом
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

У зв'язку з приєднанням України до Міжнародної конвенції щодо
співробітництва у галузі безпеки аеронавігації "Євроконтроль"
( 994_373 ) та Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів
( 994_377 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 3393-VI ( 3393-17 ) від 19.05.2011 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 3509-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry