Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про пожежну безпеку

Про порядок введення в дію Закону України Про пожежну безпеку

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013,
N 34-35, ст.458 }
Про порядок введення в дію Закону
України "Про пожежну безпеку"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 5, ст. 22 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України: до 1 червня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради
України пропозиції про приведення законодавчих актів України у
відповідність з прийнятим Законом; до 1 квітня 1994 року привести рішення Уряду України у
відповідність із Законом України "Про пожежну безпеку" і
забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими
органами державної виконавчої влади України їх нормативних актів,
у тому числі інструкцій та положень, що суперечать цьому Закону.
3. Надати Головному управлінню пожежної охорони Міністерства
внутрішніх справ України право роз'яснювати вимоги Закону України
"Про пожежну безпеку", які є обов'язковими для всіх громадян,
підприємств, установ і організацій.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м.Київ, 17 грудня 1993 року
N 3747-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry