Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України

Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.08.2003 року на підставі Закону
N 661-IV ( 661-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.208 )
Про внесення зміни до статті 2 Закону України
"Про загальну структуру і чисельність Прикордонних
військ України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 48, ст.360 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 2 Закону України "Про загальну структуру і
чисельність Прикордонних військ України" ( 554-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 18, ст. 158) викласти у такій
редакції:
"2. Затвердити загальну чисельність Прикордонних військ
України у кількості 45 000 осіб, у тому числі
42 000 військовослужбовців, передбачивши збільшення її протягом
2003-2004 років на 5 000 осіб та враховуючи, що вона становитиме
станом на:
30 грудня 2003 року - 48 000 осіб, у тому числі
45 000 військовослужбовців;
30 грудня 2004 року - 50 000 осіб, у тому числі
47 000 військовослужбовців".
2. Кабінету Міністрів України при плануванні видатків на
утримання Прикордонних військ України під час складання проектів
законів про Державний бюджет України на відповідний рік
враховувати збільшення їх чисельності, встановлене цим Законом, а
також необхідність належного матеріально-технічного забезпечення
військ та вирішення соціальних питань військовослужбовців та
членів їх сімей.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 жовтня 2002 року
N 197-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry