Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Тавільжанського сільського голови (Тавільжанська сільська рада Дворічанського району Харківської області)

Про призначення позачергових виборів Тавільжанського сільського голови (Тавільжанська сільська рада Дворічанського району Харківської області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових виборів
Тавільжанського сільського голови
(Тавільжанська сільська рада
Дворічанського району Харківської області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 27, ст.241 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Тавільжанського сільського голови Андріянова П.І. (Тавільжанська
сільська рада Дворічанського району Харківської області) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин першої
та п'ятої статті 15, статей 60, 61 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 2487-17 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Тавільжанського сільського
голови (Тавільжанська сільська рада Дворічанського району
Харківської області) на неділю 15 травня 2011 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Тавільжанського сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Тавільжанського сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України ( 2857-17 ).
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 березня 2011 року
N 3114-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry