Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про проведення парламентських слухань на тему: Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці

Про проведення парламентських слухань на тему: Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проведення парламентських слухань на тему:
"Закордонне українство: сучасний стан
та перспективи співпраці"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 30, ст.438 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести у жовтні 2009 року у залі пленарних засідань
Верховної Ради України парламентські слухання на тему: "Закордонне
українство: сучасний стан та перспективи співпраці".
2. Кабінету Міністрів України до 1 серпня 2009 року
підготувати та подати до Верховної Ради України необхідні
інформаційно-аналітичні матеріали щодо питань парламентських
слухань та конкретні пропозиції до рекомендацій парламентських
слухань.
3. Комітету Верховної Ради України з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин здійснити необхідні
заходи щодо організаційного та методологічного забезпечення
парламентських слухань та внести пропозиції щодо рекомендацій
парламентських слухань.
4. Запросити для участі у парламентських слуханнях
представників органів державної влади, провідних наукових установ,
неурядових організацій України та організацій закордонного
українства.
5. Національній радіокомпанії України і Національній
телекомпанії України, Інформаційному управлінню Апарату Верховної
Ради України забезпечити в установленому порядку висвітлення
парламентських слухань у засобах масової інформації.
6. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України
забезпечити фінансування витрат, необхідних для організації і
проведення парламентських слухань та видання їх матеріалів
Парламентським видавництвом.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 17 лютого 2009 року
N 964-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry