Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про статус суддів

Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про статус суддів

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42,
N 43, N 44-45, ст.529 }
Про внесення зміни до статті 13
Закону України "Про статус суддів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 50, ст.434 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 13 Закону України "Про статус суддів"
( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст.
56) викласти в такій редакції:
"2. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України
затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку
судом".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 жовтня 1999 року
N 1145-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry