Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення Хорошковського В.І. на посаду Голови Служби безпеки України

Про призначення Хорошковського В.І. на посаду Голови Служби безпеки України

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення Хорошковського В.І.
на посаду Голови Служби безпеки України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 19, ст.172 )

Відповідно до пункту 12-1 частини першої статті 85
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Призначити Хорошковського Валерія Івановича на посаду Голови
Служби безпеки України.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 11 березня 2010 року
N 1967-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry