Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 71 Цивільного кодексу України

Про внесення змін до статті 71 Цивільного кодексу України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 435-IV ( 435-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356 )
Про внесення змін до статті 71
Цивільного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 29, ст.222 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 71 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ) викласти
у такій редакції: "Стаття 71. Загальний строк позовної давності Загальний строк для захисту права за позовом особи, право
якої порушено (позовна давність), встановлюється в три роки".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 11 липня 1995 року
N 295/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry