Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Звернення Верховної Ради України до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівникі...

Про Звернення Верховної Ради України до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, їх керівникі...

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Звернення Верховної Ради України до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, закладів, установ і організацій,
їх керівників, інших посадових і службових осіб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 43-44, ст.495 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Звернення Верховної Ради України до органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
закладів, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і
службових осіб (додається).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 7 вересня 2004 року
N 1983-IV

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 7 вересня 2004 року
N 1983-IV
ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, закладів, установ і організацій,
їх керівників, інших посадових і службових осіб

31 жовтня 2004 року відбудуться чергові вибори Президента
України. Наші громадяни матимуть можливість висловити свою волю
стосовно особи глави держави, а водночас підтвердити та зміцнити
започатковані демократичні традиції, доводячи на практиці, що
єдиним джерелом влади в Україні, як це визначено її Конституцією
( 254к/96-ВР ), є народ.
Безумовне і гарантоване забезпечення прозорості виборчого
процесу, належного рівня його організації, законності та
правопорядку під час виборчої кампанії, неприпустимість
упередженого ставлення до кандидатів на пост Президента України
партій (блоків), тиску на виборців та виборчі комісії - це чіткі і
непорушні вимоги закону. Сьогодні, у відповідальний для
українського суспільства час, вони набувають особливо принципового
характеру, ставлячи визначальні на даний період орієнтири у
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, колективів підприємств, закладів, установ і
організацій, їхніх керівників та інших посадових і службових осіб.
Верховна Рада України звертається до вас з вимогою і закликом
сприяти всіма засобами свідомому формуванню громадянами своєї волі
та безперешкодному виявленню ними громадянської позиції в ході
голосування, добиватися максимальної об'єктивності та зваженості,
не використовувати владні повноваження та можливості на користь
будь-якого з кандидатів на пост Президента України, створювати їм
рівні умови для участі у виборчій кампанії, виключаючи будь-яку
упередженість та безпідставне втручання у виборчий процес.
Взявши під свій контроль дотримання виборчого законодавства,
Верховна Рада України висловлює впевненість у тому, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства,
заклади, установи і організації, їхні керівники, інші посадові та
службові особи зроблять усе для того, щоб чергові президентські
вибори стали подією, яка консолідує наше суспільство, зміцнить
міжнародний авторитет України як демократичної правової держави.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry