Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал

Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції між Урядом
України і Швейцарською Федеральною
Радою про уникнення подвійного
оподаткування стосовно податків
на доходи і на капітал
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 23, ст.149 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою
про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи
і на капітал ( 756_012 ), підписану 30 жовтня 2000 року в
м. Києві, ратифікувати (додається*).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 січня 2002 року
N 2929-III
___________________
* Додається до оригіналу.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry