Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про відзначення 500-річчя заснування міста Чигирина Черкаської області

Про відзначення 500-річчя заснування міста Чигирина Черкаської області

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відзначення 500-річчя заснування міста Чигирина
Черкаської області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 28, ст.317 )

Враховуючи вагому історичну роль міста Чигирина Черкаської
області в історії українського державотворення, беручи до уваги
значення його об'єктів культурної спадщини та у зв'язку з
відзначенням у 2012 році 500-річного ювілею міста, Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Відзначити на державному рівні 500-річчя заснування міста
Чигирина Черкаської області.
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
1) у місячний термін з дня прийняття цієї Постанови утворити
організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з
відзначення 500-річчя заснування міста Чигирина Черкаської
області, включивши до його складу представників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадськості, науки, освіти, культури і
мистецтва;
2) розробити та затвердити план заходів з відзначення
500-річчя заснування міста Чигирина Черкаської області, в якому
передбачити:
завершення будівництва історико-архітектурного комплексу
"Резиденція Богдана Хмельницького" у складі Національного
історико-культурного заповідника "Чигирин";
проведення урочистих зборів за участю представників
Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України, державних діячів, діячів культури та мистецтв
України, представників громадських організацій;
організацію культурно-мистецьких та освітніх заходів;
проведення науково-дослідницьких робіт з вивчення історичного
та культурного надбання міста Чигирина Черкаської області;
заходи з впорядкування житлово-комунального господарства
міста;
3) вирішити питання щодо фінансового та
матеріально-технічного забезпечення плану заходів, пов'язаних із
відзначенням на державному рівні 500-річчя заснування міста
Чигирина Черкаської області.
3. Рекомендувати Державному комітету телебачення і
радіомовлення України організувати тематичні теле- і
радіопередачі, присвячені історії та сучасності міста Чигирина
Черкаської області, та забезпечити висвітлення у засобах масової
інформації заходів з підготовки та відзначення 500-річчя
заснування міста Чигирина Черкаської області.
4. Запропонувати:
Національному банку України виготовити і ввести в обіг
ювілейну монету, присвячену 500-річчю заснування міста Чигирина
Черкаської області;
Українському державному підприємству поштового зв'язку
"Укрпошта" видати серію поштових марок, присвячених 500-річчю
заснування міста Чигирина Черкаської області.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального господарства та регіональної політики,
Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності.
6. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 7 грудня 2011 року
N 4090-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry