Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до статті 66 Кримінального кодексу Української РСР

Про внесення змін до статті 66 Кримінального кодексу Української РСР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001,
N 25-26, ст.131 )
Про внесення змін до статті 66 Кримінального
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 46, ст.618 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Викласти статтю 66 Кримінального кодексу Української РСР
( 2001-05 ) в такій редакції:
"Стаття 66. Порушення рівноправності громадян залежно
від їх расової, національної приналежності
чи ставлення до релігії
Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової
чи релігійної ворожнечі й ненависті, на приниження національної
честі і гідності, чи образа почуттів громадян у зв'язку з
релігійними переконаннями, а так само пряме чи непряме обмеження
прав або встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно
від їх расової, національної приналежності або ставлення до
релігії - караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом у розмірі до двох тисяч карбованців.
Ті ж дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а
так само вчинені службовою особою, - караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом у розмірі до п'яти тисяч карбованців.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті,
які були вчинені групою осіб або спричинили загибель людей чи
інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк до десяти років".

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 12 вересня 1991 року
N 1546-XII

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry