Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про спри...

Про ратифікацію Протоколу між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про спри...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Протоколу
між Урядом України та Урядом Чеської Республіки
про внесення змін до Угоди між Урядом
України та Урядом Чеської Республіки про сприяння
та взаємний захист інвестицій, підписаної
17 березня 1994 року в м. Празі
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.92 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Протокол між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про
внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Чеської
Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій, підписаної
17 березня 1994 року в м. Празі ( 203_054 ), підписаний 16 вересня
2008 року в м. Києві, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 січня 2010 року
N 1812-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry