Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про призначення позачергових виборів Давидковецького сільського голови (Давидковецька сільська рада Хмельницького району Хмельницької області)

Про призначення позачергових виборів Давидковецького сільського голови (Давидковецька сільська рада Хмельницького району Хмельницької області)

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про призначення позачергових
виборів Давидковецького сільського голови
(Давидковецька сільська рада Хмельницького
району Хмельницької області)
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 26, ст.288 )

У зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Давидковецького сільського голови Білорусця С.С. (Давидковецька
сільська рада Хмельницького району Хмельницької області) та
відповідно до пункту 30 частини першої статті 85 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), частини третьої статті 14, частин другої
та шостої статті 15, статей 82, 83 Закону України "Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Верховна Рада
України п о с т а н о в л я є:
1. Призначити позачергові вибори Давидковецького сільського
голови (Давидковецька сільська рада Хмельницького району
Хмельницької області) на неділю 20 червня 2010 року.
2. Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити в
установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для
проведення позачергових виборів Давидковецького сільського голови.
3. Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування позачергових
виборів Давидковецького сільського голови за рахунок коштів
цільової субвенції з Державного бюджету України.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 1 квітня 2010 року
N 2077-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry