Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам щодо державної соціальної допомоги н...

Про внесення змін до Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам щодо державної соціальної допомоги н...

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам"
щодо державної соціальної допомоги
на догляд інвалідам війни
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 39, ст.392 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 8 Закону України "Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"
( 1727-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 33-34,
ст. 404; 2011 р., N 39, ст. 389) такі зміни:
пункт 1 після слів та цифр "особам, зазначеним у підпункті
"а" пункту 1 (із числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б I
групи)" доповнити словами та цифрами "підпункті "а" пункту 2 (із
числа інвалідів, віднесених до підгрупи Б I групи, які брали
безпосередню участь у бойових діях в період Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною
Японією)";
пункт 2 після слова та цифри "пункту 1" доповнити словами та
цифрами "та підпункті "б" пункту 2 (із числа інвалідів II групи,
які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з
імперіалістичною Японією)";
у пункті 3 слова та цифри "пунктах 2 (крім інвалідів,
віднесених до підгрупи А I групи), 3 (із числа одиноких
пенсіонерів), 4 і 5" замінити словами та цифрами "пунктах 2 (крім
інвалідів, зазначених у пунктах 1, 2, 4 і 5 цієї статті), 3 (із
числа одиноких пенсіонерів), 4, 5";
пункт 4 після слів та цифри "зазначеним у підпункті "а"
пункту 1" доповнити словами та цифрами "підпункті "а" пункту 2
(які брали безпосередню участь у бойових діях в період Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з
імперіалістичною Японією)";
у пункті 5 слова та цифри "зазначеним у пунктах 2 і 5"
замінити словами та цифрами "зазначеним у підпункті "а" пункту 2
(крім інвалідів, зазначених у пункті 4 цієї статті), пункті 5".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Встановити, що раніше призначена державна соціальна
допомога на догляд відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам" ( 1727-15 ) підлягає перерахунку з урахуванням положень
цього Закону. Перерахунок здійснюється за матеріалами пенсійної
справи з дня набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд і скасування
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 березня 2011 року
N 3137-VI

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry