Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарі...

Про Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарі...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
25.01.2006 N 286
Про Роз'яснення Центральної виборчої
комісії щодо заборони надання виборцям,
закладам, установам, організаціям, а також
виборчим комісіям та їх членам товарів
(крім товарів, що містять візуальні
зображення назви, символіки, прапора
партії (партії, що входить до складу
блоку; блоку), за умови, що вартість
таких товарів не перевищує три відсотки
мінімального розміру заробітної плати),
послуг, робіт, цінних паперів, кредитів,
лотерейних білетів, інших матеріальних
цінностей (непрямого підкупу) в період
проведення виборів народних депутатів України
26 березня 2006 року

Відповідно до частин тринадцятої та чотирнадцятої статті 71
Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ), керуючись статтями 11-13, пунктом 19 статті 19 Закону
України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна
виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити текст Роз'яснення Центральної виборчої комісії
щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям,
а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що
містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії
(партії, що входить до складу блоку; блоку), за умови, що вартість
таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру
заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів,
лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого
підкупу) у період проведення виборів народних депутатів України
26 березня 2006 року (додається).
2. Текст Роз'яснення, затвердженого цією постановою,
надіслати Національній телекомпанії України, Національній
радіокомпанії України, редакціям газет "Голос України" та
"Урядовий кур'єр" для оприлюднення в порядку, визначеному в
частині чотирнадцятій статті 71 Закону України "Про вибори
народних депутатів України" ( 1665-15 ).
Голова Центральної виборчої комісії Я.ДАВИДОВИЧ

Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 25 січня 2006 року N 286
РОЗ'ЯСНЕННЯ
Центральної виборчої комісії щодо заборони
надання виборцям, закладам, установам,
організаціям, а також виборчим комісіям та
їх членам товарів (крім товарів, що містять
візуальні зображення назви, символіки,
прапора партії (партії, що входить до складу
блоку; блоку), за умови, що вартість таких
товарів не перевищує три відсотки мінімального
розміру заробітної плати), послуг, робіт,
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів,
інших матеріальних цінностей (непрямого
підкупу) в період проведення виборів
народних депутатів України 26 березня 2006 року

Центральна виборча комісія як постійно діючий колегіальний
державний орган, який відповідно до своїх повноважень забезпечує
дотримання передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та
Законом України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ) принципів і засад виборчих процедур, передбачених цим
Законом ( 1665-15 ), роз'яснює вимоги частини тринадцятої
статті 71 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 1665-15 ) щодо заборони проводити передвиборну агітацію, що
супроводжується наданням виборцям, закладам, установам,
організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки,
прапора партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за
умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки
мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних
паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних
цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям,
закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів,
лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що
супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не
голосувати за певну партію (блок), або згадуванням назви партії
(блоку) чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців.
Центральна виборча комісія роз'яснює, що встановлення судом
факту надання під час виборчого процесу виборцям, закладам,
установам, організаціям або членам виборчих комісій грошей чи
безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, що
містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії
(партії, що входить до складу блоку; блоку), за умови, що вартість
таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру
заробітної плати), робіт, послуг, цінних паперів, кредитів,
лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу)
організацією, засновником, власником або членом керівного органу
якої є кандидат у депутати, партія, яка висунула кандидатів у
депутати (одна з партій, яка входить до блоку, що висунув
кандидатів у депутати), або посадова особа цієї партії, тягне за
собою оголошення попередження партії (блоку) або окремому
кандидатові у депутати. Рішення Центральної виборчої комісії про
оголошення попередження партії (блоку) або окремому кандидатові у
депутати оприлюднюється в загальнодержавних засобах масової
інформації.
Крім цього, особи, винні в порушенні законодавства про вибори
депутатів, підлягають кримінальній, адміністративній або іншій
відповідальності в порядку, встановленому законом.
Секретар Центральної виборчої комісії С.ДУБОВИК

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry