Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про затвердження бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2015 рік

Про затвердження бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2015 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 квітня 2015 р. № 226
Київ

Про затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2015 рік

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2015 рік, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2015 р. № 226

БЮДЖЕТ
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2015 рік

(тис. гривень)

Залишок коштів на початок року

2470056,8

Доходи поточного року - всього:

5882411,5

з них:


страхові внески

5851329,7

інші надходження

30684,2

кошти державного бюджету на соціальний захист працівників, що вивільняються у зв’язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС

397,6

Усього доходів (разом із залишком коштів на початок року)

8352468,3

Усього видатків

8269673,9

матеріальне забезпечення та соціальні послуги - усього:

6736162,9

допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним підприємницької діяльності

6189447,1

допомога на поховання

1871,5

комісійна винагорода банкам за здійснення виплат матеріального забезпечення

9439,3

професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації

237774,6

видача ваучерів для підвищення конкурентоспроможності деяких категорій громадян

23545,8

організація громадських та інших робіт тимчасового характеру

67744,4

працевлаштування безробітних шляхом надання дотацій роботодавцям*

2925,4

компенсація єдиного внеску роботодавцям

94320,2

інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням, та їх забезпечення

75029,7

профорієнтація та її забезпечення

5334,5

профілактика настання страхових випадків, допомога по частковому безробіттю

7449

здійснення заходів відповідно до статті 24-1 Закону України “Про зайнятість населення”

21281,4

розвиток та супроводження Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості

125946,8

відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату достроково призначеної пенсії

98243,4

утримання та забезпечення діяльності державної служби зайнятості, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, управління Фондом - усього:

1280339,6

утримання державної служби зайнятості

1256817,5

утримання Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості

22726,1

забезпечення поточної діяльності правління Фонду

107

підвищення кваліфікації працівників державної служби зайнятості

424,4

забезпечення міжнародного співробітництва

264,6

створення умов прийому та надання соціальних послуг

28981,2

Залишок коштів на кінець року (з урахуванням необхідності забезпечення резерву)

82794,4

у тому числі резерв Фонду

82794,4

__________
* Витрати за договорами, укладеними відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” у редакції, що діяла до 1 січня 2013 року.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry