Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про доповнення пункту 15 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито

Про доповнення пункту 15 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доповнення пункту 15 статті 4 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 29, ст.257 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити пункт 15 статті 4 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113) абзацом
третім такого змісту: "органи державного контролю за цінами - позивачі й
відповідачі - за позовами до суду та арбітражного суду".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 30 червня 1994 року
N 68/94-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry