Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про внесення змін до Закону України Про джерела фінансування дорожнього господарства України

Про внесення змін до Закону України Про джерела фінансування дорожнього господарства України

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про джерела фінансування дорожнього господарства України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 5-6, ст.42 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У пунктах 1 і 2 розділу II Закону України "Про джерела
фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12,
724/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47,
ст.648; 1998 р., N 14, ст.60) цифри та слова "1 січня 1999
року" замінити цифрами та словами "1 січня 2000 року".
2. Кабінету Міністрів України до квітня 1999 року підготувати
та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
внесення змін до законодавчих актів України з питань визначення
додаткових коштів для фінансування витрат, пов'язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних
доріг загального користування України, що надходять до відповідних
дорожніх фондів у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 22 грудня 1998 року
N 336-XIV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry