Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про затвердження Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або...

Про затвердження Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо заборони проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або...

                                                          
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
П О С Т А Н О В А
N 295 від 28.09.99
м. Київ
vd990928 vn295
Про затвердження Роз'яснення Центральної
виборчої комісії щодо заборони проведення
передвиборної агітації, що супроводжується
наданням виборцям безплатно або на пільгових
умовах відповідно товарів, послуг, цінних
паперів, грошей, кредитів, лотерей,
інших матеріальних цінностей

Відповідно до частин третьої, четвертої статті 33 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) та статей 11,
12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР )
Центральна виборча комісія П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Роз'яснення Центральної виборчої комісії щодо
заборони проведення передвиборної агітації, що супроводжується
наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах відповідно
товарів, послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, інших
матеріальних цінностей (додається).
2. Текст Роз'яснення надіслати засобам масової інформації для
його оприлюднення в порядку, встановленому частиною четвертою
статті 33 Закону України "Про вибори Президента України".

Голова Центральної виборчої комісії М.РЯБЕЦЬ

Роз'яснення
Центральної виборчої комісії щодо заборони
проведення передвиборної агітації, що
супроводжується наданням виборцям безплатно
або на пільгових умовах відповідно товарів,
послуг, цінних паперів, грошей, кредитів,
лотерей, інших матеріальних цінностей

Конституція України ( 254к/96-ВР ) гарантує громадянам
України право брати участь в управлінні державними справами,
вільно обирати і бути обраними. Вибори Президента України є
вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого
виборчого права шляхом таємного голосування.
Передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і
будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та
законам України.
З метою забезпечення реалізації і захисту конституційних
виборчих прав громадян при проведенні виборів Президента України,
рівності можливостей для всіх кандидатів у Президенти України під
час проведення виборчої кампанії Центральна виборча комісія
роз'яснює, що відповідно до вимог частини третьої статті 33 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) забороняється
проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням
виборцям безплатно або на пільгових умовах відповідно товарів,
послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, інших
матеріальних цінностей.
Порушення цієї вимоги Закону тягне за собою кримінальну
відповідальність.

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry