Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про День Уряду України у травні 2005 року

Про День Уряду України у травні 2005 року

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про "День Уряду України" у травні 2005 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 10, ст.197 )

Відповідно до статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в
порядку контролю за діяльністю органів виконавчої влади щодо
здійснення заходів, спрямованих на вступ України до СОТ, Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Провести "День Уряду України" у Верховній Раді України
10 травня 2005 року з таким порядком денним: "Про хід виконання
заходів щодо вступу України до СОТ".
2. Кабінету Міністрів України визначити доповідачів,
підготувати аналітичні та довідкові матеріали із зазначеного
питання і подати їх для вручення народним депутатам України
до 25 квітня 2005 року.
3. Комітету Верховної Ради України з питань Європейської
інтеграції разом з іншими заінтересованими комітетами Верховної
Ради України підготувати проект Постанови Верховної Ради України з
питання, що розглядатиметься на "Дні Уряду України".
4. Доручити Національній радіокомпанії України за участю
Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України
забезпечити пряму трансляцію "Дня Уряду України" із зазначеного
питання на першому каналі Українського радіо.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 3 лютого 2005 року
N 2412-IV

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2020 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry