Цивільний (гражданский) кодекс України

Головна >> Про порядок введення в дію Закону України Про статус гірських населених пунктів в Україні

Про порядок введення в дію Закону України Про статус гірських населених пунктів в Україні

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про статус гірських населених пунктів в
Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 9, ст. 59 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про статус гірських населених
пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ) з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний термін затвердити перелік населених пунктів, яким
надається статус гірських; у тримісячний термін встановити умови оплати праці осіб, які
працюють у гірських районах; подати Верховній Раді України пропозиції про внесення змін і
доповнень до законодавчих актів, що випливають із Закону України
"Про статус гірських населених пунктів в Україні"; привести рішення Уряду України у відповідність із зазначеним
Законом; через два роки подати Верховній Раді України пропозиції щодо
внесення змін і доповнень до цього Закону в частині визначення
критеріїв віднесення населених пунктів до категорії гірських.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 15 лютого 1995 року
N 57/95-ВР

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry